logo

Ytterdører

   

 

Mange terasse- og inngangsdører er isolert med hardt (oftest gult) miljøfarlig polyuretan- skum, og har tetningslist med miljøgifter rundt vindusfeltet.

Levér hele døren som farlig avfall hvis den er produsert før 2003. Er du i tvil, kjør ”safe” og levér den som farlig avfall på Kjølen Miljøstasjon

Polyuretanisolasjon produsert før 2003 inneholder KFK- eller HKFK- gass.

Frigjort gass gjør at ozonlaget reduseres og driv- huseffekten øker.