logo

Råd om Byggeavfall

SGT har alle typer containere til leie for en riktig avfallshåndtering når du pusser opp hjemme.

Denne veilederen er til deg som skal rehabilitere, pusse opp, rive et bygg eller bygge nytt, og forteller hvordan du håndterer farlig avfall på riktig måte.

     SGT kan hjelpe deg med rivings oppdrag gjennom vår samarbeidspartner:

    Møre Miljøsanering AS som er

  •      Sentralgodkjent i Utførelse av Riving og Miljøsanering i Tiltaksklasse 2.
  •      Godkjent av Arbeidstilsynet til arbeid med Asbest og Asbestholdige Produkter .

     Se under våre Samarbeidspartnere

Møre Miljøsanering 

Farlig byggavfall er ett av Norges største forurensningsproblem. Avfallet inneholder en miks av ulike miljøgifter som fører til alvorlige skader på mennesker og natur. Det er derfor svært viktig å være nøye med å sortere og levere det til godkjente avfallsmottak.

Materialene som omtales her er ikke skadelige når de er en del av et hus eller en bygning. Men når de rives, knuses eller kastes, frigjør de stoffer som har langvarige og ødeleggende virkning på jord, vann, luft og mennesker.

Derfor er det svært viktig at den som er ansvarlig for et bygge- eller oppussingsprosjekt tar sorteringsjobben alvorlig, og derved hindrer at de giftige stoffene spres til omgivelsene og gir alvorlige miljøskader.

Vi ønsker å bidra til at sortering av farlig byggavfall blir en enkel og selvfølgelig del av ethvert byggeprosjekt.

  • Å sortere er gratis
  • Å levere er enkelt
  • Og aller best er å vite at du gjør det ordentlig