logo

Til næringskunder som leverer Farlig Avfall – SGT AS

 

Alle næringskunder som produserer farlig avfall har plikt til å levere avfall til et godkjent mottak.

Fra  1.mai 2016  må alt Farlig Avfall fra næringskunder deklareres ved levering SGT AS

Deklarering av Farlig Avfall skjer på   www.avfallsdeklarering.no

Hvorfor må vi deklarere farlig avfall?

Virksomheter har plikt til å deklarere det farlige avfallet ved levering til avfallsaktør. Deklarasjonsplikten er hjemlet i avfallsforskriftens kapittel 11 og kapittel 16.

Dette har flere hensikter, og de viktigste er:

  • Avfallsprodusenten får kvittering for at avfallet er levert
  • Skjemaet inneholder opplysninger som mottaksanlegget behøver for sikker håndtering av avfallet
  • Myndighetene får oversikt over hvor mye farlig avfall som finnes, hvor avfallet har oppstått og hvem som har tatt hånd om avfallet.
Hvordan deklarerer jeg farlig avfall?

Miljødirektoratet har fra 1.mai 2016 informert at dagen papirskjema blir avviklet og fra samme dato skal alt farlig avfall deklareres elektronisk.

BRUKERVEILEDNINGEN:

Se Foreta E- deklarering