logo

Grønt Punkt Norge AS   http://www.grontpunkt.no

Grønt Punkt Norge har avtaler med over 120 innsamlere som er forpliktet til å ta i mot ferdig sortert plastemballasje.

SGT har en slik avtale.                                                                                                                             

SGT gjør en videre bearbeiding og sortering før plastemballasjen sendes videre til materialgjenvinning.

Grønt Punkt Norge garanterer at plastemballasjen som samles inn blir materialgjenvunnet.

Dette er Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.

I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.