logo

Vinduer

  

Gamle vinduer inneholder en ”cocktail” av miljøgifter (for eksempel PCB, klorparafiner og ftalater). Bruk følgende hovedregel: Finn produksjonsåret som er stemplet inn i metallisten som ligger mellom de to eller tre glassene.

Er produksjonsåret mellom 1965 og 1995, inneholder vindusrammen høyst sannsynlig én eller flere miljøgifter.

Ikke knus vinduet, men levér det til et Kjølen Miljøstasjon, som farlig avfall.

Vinduer med PCB:

Norskproduserte 1965 – 1975. Utenlandske t.o.m. 1979.

Vinduer medklorparafiner/ ftalater:

Norskproduserte 1975 – 1990. Utenlandske 1980 – 1995.