logo

SGT

Stranda Gjenvinning & Transport AS

Våre tjenester til næringsliv og private er

  • Avfallshåndtering
  • Containerutleige - Hengerutleige - Liftutleige
  • Rusketaxi &Transport
  • Riving & Sanering (Møre Miljøsanering AS)

 

SGT har tillatelse fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal:

Mottak og lagring av avfall, også farlig avfall

 

SGT

Stranda Gjenvinning og Transport AS er sertifisert etter

ISO 14001 - Sertifisering av ledelsessystem for miljø

ISO 9001 - Sertifisering av kvalitetssystem

  

 

 

Informasjon vedrørande Koronaviruset

Stranda Gjenvinning og Transport AS (SGT) følgjer dei generelle råda frå Folkehelseinstituttet for å redusere faren for spreiing av koronaviruset.

SGT utfører samfunnsviktige oppgåver som renovasjon og avfallshandtering, og må avgrense mogelege smittekilder for våre tilsette.

Vi har innført fleire interne tiltak med våre tilsette for å hindre ei eventuell spreiing, men er avhengig av hjelp frå alle kunder og leverandørar til å redusere risikoen.

Anlegget er kun opent for kundar som skal levere avfall og vareleveransar, følg retningslinjene som er hengt opp ved anlegget. 

Unngå direkte kontakt med våre sjåførar og hald anbefalt avstand ved levering/innhenting av container og avfall.

Vi følgjer med på utviklinga, og informasjon og krav frå myndigheitene.

Strengare tiltak kan bli innført på kort varsel.