logo

SGT

Stranda Gjenvinning & Transport AS

Våre tjenester til næringsliv og private er

  • Avfallshåndtering
  • Containerutleige - Hengerutleige - Liftutleige
  • Rusketaxi &Transport
  • Riving & Sanering (Møre Miljøsanering AS)

 

SGT har tillatelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Mottak og lagring av avfall, også farlig avfall

Informasjon vedrørande Koronaviruset

Stranda Gjenvinning og Transport AS (SGT) følgjer dei generelle råda frå Folkehelseinstituttet for å redusere faren for spreiing av koronaviruset.

SGT utfører samfunnsviktige oppgåver som renovasjon og avfallshandtering, og må avgrense mogelege smittekilder for våre tilsette.

Vi har innført fleire interne tiltak med våre tilsette for å hindre ei eventuell spreiing, men er avhengig av hjelp frå alle kunder og leverandørar til å redusere risikoen.

Anlegget er kun opent for kundar som skal levere avfall og vareleveransar, følg retningslinjene som er hengt opp ved anlegget

Vi ber om at våre kundar unngår å møte på miljøstasjonen om ikkje det er heilt naudsynt. Kontakt oss ved bruk av telefon 99 30 10 00 , e- post  eller på Facebook.

Unngå direkte kontakt med våre sjåførar og hald anbefalt avstand ved levering/innhenting av container og avfall.

Vi følgjer med på utviklinga, og informasjon og krav frå myndigheitene.

Strengare tiltak kan bli innført på kort varsel.