logo

Årim Kjølen Miljøstasjon – Strandafjellet.

 

Åpent 3 dager i uke (Tirsdag - Onsdag - Torsdag ) se åpningstider

Miljøstasjonskort
Den største endringa i 2015 er at alle husholdninger vil få tilsendt et miljøstasjonskort. Med kortet følger ei kvote som gir rett til å levere 600 kilo avfall uten å betale ved levering.
Husholdninger i Stranda kommune har allerede fått tilsendt Miljøstasjonskort.

Målet er at det skal bli enklere for deg å levere avfallet til trygg behandling. Årim håper du vil oppleve tilbudet som positivt.


Du kan levere avfall til alle miljøstasjonene i Ålesundregionen
Miljøstasjonskortet et altså et bevis på at du betaler renovasjonsgebyr. Dette gir deg óg mulighet til å bruke alle miljøstasjonene i Ålesundregionen. Miljøstasjonene har ulike åpningstider, dette kan gjøre det enklere for en del å levere avfall.

Alt avfall skal over vekta og registreres

Husk å ha med tilsendt Årim Miljøstasjonskort for registrering.

Avfall og gjenvinning.
Ved mottaks- og sorteringsanlegg for avfall på Kjølen Miljøstasjon er det lagt vekt på utnytting av avfallet.

Gjenvinnbare fraksjoner blir sortert ut, og blir videre transportert til godkjent sluttbehandler og gjenvinningsanlegg.                                                                                                                                               

Ikke gjenvinnbart avfall blir i hovedsak levert til forbrenning / energi gjenvinning.